Da er Fauskegruppens sendinger over for denne gang.


Harstadgruppen har påtatt seg å være vertskap for NNHM 2022 og tar dermed over QST sendingene. Sendingene starter 22.08. kl0900


Fauskegruppen takker for deltakelse gjennom de siste to årene og beklager at vi ikke kunne avvikle NNHM hverken i 2020 eller i 2021. Det har vært 2178 pålogginger til QST-LA for Nord Norge disse 2 årene.


God sommer!


********************